Облачения на престол и жертвенник (парча)

Цена за комплект.