8 марта - день памяти Блаженной Матроны Московской.

Молитвами святой Матроны да спасёт Господь всех православных христиан!

Блаженная Матрона, моли Бога о нас!

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну,/ земли́ Ту́льския процвете́ние и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние,/ восхва́лим дне́сь, ве́рнии. Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши,/ све́том Христо́вым просвети́ся/ и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся./ Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши,/ ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т// и мо́лится о душа́х на́ших.

Земли́ Ту́льския прозябе́ние,/ гра́да Москвы́ ангелоподо́бная вои́тельнице,/ блаже́нная ста́рице Матро́но,/ от рожде́ния в слепоте́ теле́сней до конца́ свои́х дне́й пребы́вшая,/ но от Бо́га ще́дро духо́вное зре́ние прия́вшая,/ прозорли́вице и моли́твеннице,/ наипа́че да́р исцеле́ния боле́зней стяжа́вшая./ Помога́й все́м с ве́рою к тебе́ притека́ющим и прося́щим/ в боле́знех душе́вных и теле́сных,// ра́досте на́ша.

К служе́нию Христо́ву от чре́ва ма́терня предъизбра́нная,/ пра́ведная Матро́но,/ стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи,/ тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши, Бо́гу угоди́ла еси́./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя́:/ помози́ и на́м в любви́ Бо́жии пребыва́ти,// ста́рице блаже́нная.